Jak prawidłowo złożyć zlecenie

Zlecenia składać można na dwa sposoby. Mailowo i osobiście w punkcie.

Wysyłając zlecenie mailowo, mamy do wyboru dwa działy. Dział Druk/Ksero: lubie@grunwald24.pl lub Dział Graficzny: grafika@grunwald24.pl

Dział Druk/Ksero zajmuje się wydrukiem i oprawą Prac Doktorskich, Magisterskich, Licencjackich, drukiem rysunków technicznych/budowlanych, dokumentacjami budowlanymi, skanowaniem.

Dział Graficzny przejmuje wszelkie druki związane z reklamą jak plakaty, ulotki, zaproszenia, naklejki, banery.

Składając zlecenie do Działu Druk/Ksero opisujemy szczegółowo co chcemy zrealizować czyli: format druku, ilość kopii, rodzaj materiału, rodzaj oprawy, czy rysunki mają być składane (do wpięcia, do teczki, do koszulki) czy zrolowane. Wpisujemy również numer kontaktowy aby w razie pytań można było szybko się z Państwem skontaktować. Pliki które obsługujemy: pdf, jpg, tiff, cad

Składając zlecenie do Działu Graficznego również opisujemy dokładnie całe zlecenie. Najważniejsze informacje to: format, nakład, gramatura papieru lub rodzaj materiału. Pliki powinny być przygotowane do druku. Nie zajmujemy się obróbką plików. Dostarczone pliki powinny być w jakości 300dpi, czcionki zamienione na krzywe i zapisane w pliku pdf. Pliki które obsługujemy: pdf, tiff, cdr, psd, eps

Składanie zleceń osobiście w punkcie odbywa się za pomocą nośników typu CD, DVD, USB, karty pamięci SD

Czy mogę skorzystać z waszego komputera?

Niestety nie oferujemy takiej opcji. Druki realizujemy tylko na podstawie przesłanych plików w mailach lub plików dostarczonych na nośnikach USB, CD, DVD, kartach SD.

Jak długo trwa realizacja zwykłych zleceń?

Standardowy czas realizacji do 24h. Ale dokładamy wszelkich starań aby czas od momentu otrzymania zlecenia do momentu jego wydania skrócić do minimum. Może być tak że zlecenie jednego razu zrealizujemy w ciągu 1-2 godzin a drugim razem to samo zlecenie będzie do odbioru po 14 godzinach. Wszystko zależy od ilości zleceń jakie napływają danego dnia.

Jak długo trwa realizacja niezwykłych zleceń?

Niezwykłe zlecenia to zlecenia które pochłaniają więcej czasu niż standardowe 24h. Dotyczy to przede wszystkim większych dokumentacji powykonawczych, projektów budowlanych, wydruku wielonakładowych materiałów reklamowych. Wówczas każde zlecenie ma ustalony indywidualny czas realizacji.

Czy oferujecie druk express?

Wszystkie wydruki traktowane są expresowo. O terminie ich realizacji decyduje przede wszystkim czas kiedy je otrzymaliśmy. Im wcześniej wysłane tym szybciej zrealizowane.

Jak jest czas realizacji zlecenia?

Wydruki standardowe typu kartki A4, A3, składane rysunki wielkoformatowe, bindowanie, oprawianie prac – od 1 minuty do 24h

Materiały reklamowe wielkonakładowe, katalogi, wydruk offsetowy 2-4 dni robocze

Wydruki cyfrowe materiałów reklamowych: ulotki, plakaty, zaproszenia, winietki itp – do 24h

Czy pracujecie w niedziele i święta?

Drukarnia Grunwald24 otwarta jest od poniedziałku do niedzieli. Wyjątek stanowią święta Wielkanocne, Boże Narodzenie, Nowy Rok i Święto Trzech Króli.

Jak przygotować pliki do druku?

Pliki powinny być przygotowane w takim formacie w jakim chcecie Państwo je zrealizować. Czyli pliki pdf z ustawionym formatem standardowym A4-A0 jak i w formacie niestandardowym. Na prośbę możemy dopasować plik do wymaganego formatu – pod warunkiem że jest taka możliwość. Formaty plików: pdf, tiff, cad, jpg, doc, cdr.

Jak do was trafić?

Siedziba naszej drukarni znajduję się w samym sercu Placu Grunwaldzkiego na ulicy Norwida 11/1.

Dojazd samochodem: Od Ronda Reagana kierujemy się w stronę Hali Stulecia ulicą M.C.Skłodowskiej. Pierwsze skrzyżowanie na światłach w prawo wjeżdżamy w ul. Norwida

Dojazd komunikacją miejską: autobusy: – 115 121 131 141 241 253 255 C D  tramwaje: OL OP 1 2 4 10 33 

Czy dowozimy zamówienia?

Tak. Na życzenie klienta dowozimy zlecenia na terenie Wrocławia od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00

Koszt dowozu na terenie Wrocławia to 12 zł brutto

Dostawa poza granice miasta ustalana jest indywidualnie do każdego zlecenia

Czy pracujemy 24h/dobę?

Punkt jest czynny od 7:00 – 24:00 ale zlecenia mailowe można przesyłać przez całą dobę.

Mini słowniczek pojęć

BIGOWANIE (ŁAMANIE)

Proces polegający na ułatwieniu zginania materiału w określonym i zamierzonym miejscu materiału np zaproszenia, winietki, ulotki składane. Bigowanie oznacza wykonywanie na papierze lub kartonie specjalnych wgnieceń. Wgniecenia te mają za zadanie ułatwienie, a właściwie umożliwienie, odpowiedniego zgięcia kartonu lub kartki.

BINDOWANIE

Sposób oprawiania, łączenia luźnych kartek technologią introligatorską czyli sczepiania ich jednego brzegu za pomocą grzbietów do bindowania (okrągłe plastikowe kółeczka)

CMYK

Skrót od ang. Cy­an, Ma­gen­ta, Yel­low, Bla­cK (nie­bie­sko­zie­lo­na, pur­pu­ra, żół­ta, czar­na) jest to ze­staw czte­rech pod­sta­wo­wych ko­lo­rów farb dru­kar­skich sto­so­wa­nych po­wszech­nie w dru­ku ko­lo­ro­wym w po­li­gra­fii (za­kres barw dru­ko­wa­nych).

DRUK CYFROWY

Ma­szy­ny no­wej ge­ne­ra­cji sprzę­żo­ne z kom­pu­te­rem, dru­kujące na spe­cjal­nych pa­pie­rach, ni­sko­na­kła­do­we, wie­lo­barw­ne i jed­no­ko­lo­ro­we pra­ce w róż­nych for­ma­tach. Tech­ni­ka dru­ko­wa­nia bez­po­śred­nio z cy­fro­we­go pli­ku gra­ficz­ne­go, bez ma­tryc i form dru­kar­skich Druk cy­fro­wy sto­su­je się tam, gdzie na­kła­dy są na ty­le ma­łe, że nie jest opła­cal­ne sto­so­wa­nie of­f­se­tu, jed­nak ocze­ki­wa­na jest do­bra ja­kość.

DRUK OFFSETOWY

Przemysłowa odmiana druku płaskiego w której obraz przenoszony jest z płaskiej formy drukowej na podłoże drukowe za pośrednictwem cylindra pośredniego, który jest pokryty obciągiem. Offset jest obecnie jedną z najczęściej stosowanych technik druku. Jak to rozumiesz to zatrudnimy Cie do naszej firmy 🙂

DRUK LATEKSOWY

Druk technologia druku wielkoformatowego lateksowego umożliwiająca drukowanie na tanich i wyspecjalizowanych mediach przy zastosowaniu lateksu (także na drugiej stronie) oraz wody do natychmiastowej aplikacji, z uwagi na proces utrwalania. Druk wielkoformatowy w technologii lateksowej posiada cechy druku pigmentowego, umożliwiając wysoką odporność na warunki zewnętrzne i promienie UV, co jest także zaletą druku solwentowego

KRZYWE

Za­mia­na fon­tów na krzy­we czy­li wek­to­ro­wy obraz. Da­je to nam pew­ność, że na każ­dym kom­pu­te­rze i po wy­dru­ko­wa­niu nasz pro­jekt bę­dzie wy­glą­dał tak sa­mo.

RGB

RGB to przestrzeń barw, powstała w oparciu o właściwości odbiorcze ludzkiego oka. Barwy w tej przestrzeni tworzy się w oparciu o mieszanie trzech wiązek światła – czerwonej, zielonej i niebieskiej (Red, Green, Blue). W tym przypadku mamy do czynienia z syntezą addytywną. Wszystkie barwy sumują się do bieli. Wyłączony ekran jest czarny, a jeśli chcemy uzyskać kolor biały, musimy złożyć barwy R, G, B z maksymalnym natężeniem.

SKŁADANIE RYSUNKÓW WIELKOFORMATOWYCH

Do wpięcia – rysunek docelowo składany do formatu A4 z opcja marginesu który można wpiąć do segregatora, skoroszytu lub wpiąć do bindowania

Do teczki – rysunek docelowo składany do pełnego formatu A4. W odróżnieniu od składania „do wpięcia” brak jest marginesu którym wpinamy rysunek. Opcja ta jest używana przy luźnych nie łączonych w opracowania rysunków

Do koszulki – rysunek składany jest na szerokość 190mm czyli niepełne A4. Przy tej opcji składania rysunek nie posiada marginesu jak do wpięcia i jego przeznaczeniem i miejscem spoczynku jest standardowa foliowa „koszulka”

SPADY

Spady to dodatkowy obszar wokół projektu, zazwyczaj 2-3 mm, który zostanie ścięty. Spadów używamy przede wszystkim przy wydrukach offsetowych

WYDRUK NA JUŻ

Już określa granicę między przeszłością a przyszłością. Na chwilę obecną nie mamy takiego materiału